Chinese Taipei Football Association

Chinese Taipei Football Association
Information
Contact

Official Site

www.ctfa.com.tw

Address

Room 210,

2F,

55 Chang Chi Street,

Tatung District,

10363

Taipei Chinese Taipei

Contact

Phone: +886-2/2596 1185

Email:tpe@the-afc.com

Fax: +886-2/2595 1594

Organisation

President

CHIOU I-Jen

Vice President

HSIAO Yong Fu

HSIEH Chun-Huang

LU Gui Hua

SHIAO Yung-Fu

General Secretary

FANG Ching-Jen

Treasurer

LIN Xiu Yi

Media And Communication Manager

CHIAO Chia-Hung

Technical Director

YEN Shih Kai

National Coach Men

WANG Jia Zhong

National Coach Women

Kazuo ECHIGO

Referee Coordinator

CHUANG En-Yir

Futsal Coordinator

Jose AMARANTE

Updates from the Chinese Taipei Football Association

Updates from the Chinese Taipei Football Association

These are some of the latest news articles, images and videos related to the association.