Chinese Football Association

Chinese Football Association
Information
Contact

Official Site

www.fa.org.cn

Address

Easton Centre Tower A (15F),

18 Guangqu Road,

Chaoyang District,

100022

BEIJING China PR

Contact

Phone: +86-10/5929 1037

Email:info@thecfa.cn

Fax: +86-10/5929 1008

Organisation

President

CHEN Xuyuan

Vice President

DU Zhaocai

General Secretary

Louis LIU Yi

Media And Communication Manager

DAI Xiaowei

Technical Director

Chris VAN PUYVELDE

National Coach Men

LI Xiaopeng

National Coach Women

SHUI Qingxia

Referee Coordinator

LIU Tiejun