2014 FIFA World Cup Brazil™

2014 FIFA World Cup Brazil™

12 June - 13 July

2014 FIFA World Cup™

Referees at the 2014 FIFA World Cup™: YUICHI NISHIMURA

(YouTube)

07 Jun 2014

Meet Yuichi Nishimura from Japan. You know the players, you know the coaches. Now get to know the 33 referees officiating at the 2014 FIFA World Cup™ Brazil.