Final, Shanghai
Shanghai Hongkou Football Stadium
30 September 2007