Match 35, Group E
ANTALYA, Akdeniz University Stadium