Teams

Squad List

Nr.NameDate of BirthPositionHeight
1Evgeniy RUDAKOV02/01/1942GK
2Yuri ISTOMIN10/07/1944
3Murtaz KHURTSILAVA05/01/1943
4Evgeni LOVCHEV29/01/1949
5Vladimir KAPLICHNI26/02/1944
6Viktor KOLOTOV03/07/1949
7Vladimir ONISHENKO26/04/1949
8Vyacheslav SEMENOV17/07/1947
9Andrei YAKUBIK24/08/1950
10Anatoli KUKSOV21/09/1949
11Gennadi YEVRYUZHIKHIN04/02/1944
12Revaz DZODZVASHVILI15/04/1945
13Sergei OLSHANSKY28/05/1948
14Oganes ZANAZANIAN04/08/1946
15Arkady ANDRIASIAN02/04/1947
16Yozhef SABO29/02/1940
17Vladimir PILGUY26/01/1948GK
18Yuri ELISEEV26/09/1949
19Oleg BLOKHIN05/11/1952
Coach: Aleksandr PONOMAREV (URS)

Tournaments
Olympic Football Tournament Final All editions