Teams

Squad List

Nr.NameDate of BirthPositionHeight
1Oleg DENISOV09/02/1967GK
2Konstantin EREMENKO05/08/1970
3Denis AGAPHONOV06/04/1975
4Alexander VERIZHNIKOV16/07/1968
5Temur ALEKBEROV22/09/1969
6Sergey MALYSHEV07/08/1975 175
7Mikhail MARKIN16/11/1971
8Vladislav SHCUCHKO29/06/1976
9Boris KUPETSKOV18/08/1976
10Arkadiy BELYI31/05/1973
11Dmitry CHUGUNOV09/06/1968
12Ilya SAMOKHIN10/08/1970GK
13Gennady IONOV25/05/1976
14Andrei TKACHUK13/08/1974
Coach: Mikhail BONDAREV (RUS)

Tournaments
FIFA Futsal World Cup Final All editions