Teams

Squad List

Nr.NameDate of BirthPositionHeight
1Dmitriy LAKAMOV30/07/1976GK
2Sergey LUKONIN08/05/1975
3Andrey LINEVICH23/07/1968
4Alexandr BONDAREV22/12/1975
5Gabdulla KASSENOV05/01/1968
6Bolat YEREZHEPOV03/07/1971
7Yermek TURSUNOV20/07/1961
8Yebol KOSHANOV20/03/1977
9Talgat BAIMURATOV01/07/1972
10Ramil YUSSUPOV25/11/1979
11Kairat TOXANBAYEV09/09/1970
12Nurzhan DOSKEYEV04/02/1972GK177
13Kairat BIYKENOV23/09/1965
14Yergali KALIKOV04/01/1966
Coach: Kassymzhan MADIYEV (KAZ)

Tournaments
FIFA Futsal World Cup Final All editions