Chinese Taipei Football Association

Chinese Taipei Football Association
Information
Contact

Official Site

www.ctfa.com.tw

Address

Room 210,

2F,

55 Chang Chi Street,

Tatung District,

10363

Taipei Chinese Taipei

Contact

Phone: +886-2/2596 1185

Email:tpe@the-afc.com

Fax: +886-2/2595 1594

Organisation

President

CHIOU I-Jen

Vice President

HSIAO Yong Fu

HSIEH Chun-Huang

LU Gui Hua

SHIAO Yung-Fu

General Secretary

FANG Ching-Jen

Treasurer

LIN Xiu Yi

Media And Communication Manager

CHIAO Chia-Hung

Technical Director

YEN Shih Kai

National Coach Men

WANG Jia Zhong

National Coach Women

Kazuo ECHIGO

Referee Coordinator

CHUANG En-Yir

Futsal Coordinator

Jose AMARANTE