FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023™

BHR

Bahrain

BHR
FULL TIME
0
-
0
LAO

LAO

Laos

FIFA Women's World Cup Qualifier
• 2021-10-21
• 15:00
• Khalifa Sports City Stadium
Line Up
Timeline
Info
BHR
LAO
Bahrain
5-4-1
2
Huda Ali Salman
10
Alyaa Juma Al Mudhahki
13
Manar Ebrahim Yaqoob
15
Marwa Mohamed Mubarak
16
Rawan Nabeel Al Ali
19
Fatema Hamad Mohamed
5
Shaikha Alanood Al Khalifa
17
Yasmeen Fayez Tobellah
C
20
Wesal Ahmed Al Yassi
23
Eman Rashed Al Khattal
9
Hessa Reyadh Al Isa
Substitutions
3
Dana Bassem Charafeddine
8
Amira Bader Sowar
11
Rose Fayez Tobellah
14
Fatema Abdulhameed Isa
21
Zahra Nezar Ali
22
Khulood Saleh Adam
25
Farah Jehad Khaled
26
Hana Ahmed Hafez
27
Sara Mohamed Al Aiwi
29
Manayer Ahmed Thani
30
Leleya Jaweed Sabkar
31
Sama Amjad Qasem
Laos
3-5-2
1
Bangon Phonexay
4
Vilaivanh Panyanouvong
12
Lae Inthavong
16
Saysamone Inthaphone
3
Chaikham
8
Phimpha Thongsavang
9
Phanykone Vannalath
C
11
Vadi Inthiya
19
Anouta Chanthithong
7
Kemmy Phatdala
22
Sengdeuan Phongphailath
Substitutions
6
Daohueng Chanthala
17
Chinda Sihalath
18
Dalavone Sophabmisay
20
Phetlavanh Xaiyaphetdala
21
Phonethip Phommachanh
23
Phatthalavady Sophothirath