وايلز

وايلز

وايلز Ranking

Men
RKTeamTotal Points
17
1597
18
1588
19
1578
20
1562
21
1558

١٩ نوفمبر ٢٠٢١

Women
RKTeamTotal Points
32
1657
33
1654
34
1653
35
1652
36
1643

٢٠ أغسطس ٢٠٢١


وايلز Men's Ranking

The official World Rankings of the international Men's team

19

Recent Ranking

59

Average Ranking

8

Highest Ranking

117

Lowest Ranking

Best Ranking

Worst Ranking

Worst Move

Best Move

RK

Year

Month

Best Ranking

Worst Ranking

Best Move

Worst Move

Nov. 2021

Best RK -

Worst RK -

RK 19

19

2021

November

-

-

-

-

Oct. 2021

Best RK -

Worst RK -

RK 19

19

2021

October

-

-

-

-

Sep. 2021

Best RK -

Worst RK -

RK 19

19

2021

September

-

-

-

-

Aug. 2021

Best RK -

Worst RK -

RK 19

19

2021

August

-

-

-

-

May. 2021

Best RK -

Worst RK -

RK 17

17

2021

May

-

-

-

-

Apr. 2021

Best RK -

Worst RK -

RK 17

17

2021

April

-

-

-

-

Feb. 2021

Best RK -

Worst RK -

RK 18

18

2021

February

-

-

-

-

-

Best RK 18

Worst RK 23

RK 18

18

2020

-

18

23

+2 (September)

-1 (February)

-

Best RK 19

Worst RK 24

RK 22

22

2019

-

19

24

+2 (November)

-4 (June)

-

Best RK 18

Worst RK 21

RK 19

19

2018

-

18

21

+3 (June)

-1 (November)

-

Best RK 12

Worst RK 20

RK 19

19

2017

-

12

20

+5 (September)

-7 (July)

-

Best RK 10

Worst RK 26

RK 12

12

2016

-

10

26

+15 (July)

-7 (April)

-

Best RK 8

Worst RK 37

RK 17

17

2015

-

8

37

+15 (April)

-7 (November)

-

Best RK 29

Worst RK 55

RK 34

34

2014

-

29

55

+12 (September)

-5 (October)

-

Best RK 44

Worst RK 81

RK 56

56

2013

-

44

81

+22 (April)

-12 (November)

-

Best RK 37

Worst RK 82

RK 82

82

2012

-

37

82

+7 (February)

-16 (December)

-

Best RK 45

Worst RK 117

RK 48

48

2011

-

45

117

+45 (October)

-5 (November)

-

Best RK 75

Worst RK 112

RK 112

112

2010

-

75

112

+2 (April)

-19 (October)

-

Best RK 60

Worst RK 79

RK 77

77

2009

-

60

79

+7 (July)

-11 (October)

-

Best RK 51

Worst RK 62

RK 60

60

2008

-

51

62

+4 (February)

-8 (October)

-

Best RK 53

Worst RK 77

RK 57

57

2007

-

53

77

+21 (September)

-5 (October)

-

Best RK 56

Worst RK 77

RK 73

73

2006

-

56

77

+16 (July)

-15 (October)

-

Best RK 65

Worst RK 83

RK 71

71

2005

-

65

83

+9 (October)

-6 (March)

-

Best RK 57

Worst RK 68

RK 68

68

2004

-

57

68

+7 (September)

-6 (November)

-

Best RK 49

Worst RK 66

RK 66

66

2003

-

49

66

+3 (April)

-8 (December)

-

Best RK 52

Worst RK 101

RK 52

52

2002

-

52

101

+15 (October)

-1 (February)

-

Best RK 100

Worst RK 110

RK 100

100

2001

-

100

110

+4 (June)

-2 (May)

-

Best RK 95

Worst RK 113

RK 109

109

2000

-

95

113

+4 (March)

-10 (September)

-

Best RK 74

Worst RK 98

RK 98

98

1999

-

74

98

+23 (January)

-13 (October)

-

Best RK 90

Worst RK 108

RK 97

97

1998

-

90

108

+17 (October)

-5 (December)

-

Best RK 81

Worst RK 102

RK 102

102

1997

-

81

102

+1 (April)

-7 (September)

-

Best RK 63

Worst RK 82

RK 80

80

1996

-

63

82

+3 (September)

-7 (November)

-

Best RK 34

Worst RK 62

RK 61

61

1995

-

34

62

+28 (September)

-25 (October)

-

Best RK 27

Worst RK 41

RK 41

41

1994

-

27

41

+2 (February)

-6 (October)

-

Best RK 27

Worst RK 29

RK 29

29

1993

-

27

29

+1 (August)

-2 (September)


وايلز Women's Ranking

The official World Rankings of the international Women's team

34

Recent Ranking

43

Average Ranking

29

Highest Ranking

57

Lowest Ranking

Best Ranking

Worst Ranking

Worst Move

Best Move

RK

Year

Month

Best Ranking

Worst Ranking

Best Move

Worst Move

Aug. 2021

Best RK -

Worst RK -

RK 34

34

2021

August

-

-

-

-

Jun. 2021

Best RK -

Worst RK -

RK 34

34

2021

June

-

-

-

-

Apr. 2021

Best RK -

Worst RK -

RK 32

32

2021

April

-

-

-

-

-

Best RK 31

Worst RK 34

RK 31

31

2020

-

31

34

+3 (December)

0 (August)

-

Best RK 32

Worst RK 34

RK 34

34

2019

-

32

34

+1 (July)

-4 (March)

-

Best RK 29

Worst RK 34

RK 29

29

2018

-

29

34

+5 (June)

0 (December)

-

Best RK 35

Worst RK 36

RK 35

35

2017

-

35

36

+1 (March)

-1 (September)

-

Best RK 35

Worst RK 36

RK 36

36

2016

-

35

36

+1 (June)

-1 (December)

-

Best RK 35

Worst RK 37

RK 36

36

2015

-

35

37

+1 (September)

-2 (July)

-

Best RK 32

Worst RK 37

RK 33

33

2014

-

32

37

+5 (September)

-1 (December)

-

Best RK 36

Worst RK 38

RK 36

36

2013

-

36

38

+1 (March)

-1 (June)

-

Best RK 37

Worst RK 45

RK 39

39

2012

-

37

45

+2 (June)

-6 (August)

-

Best RK 46

Worst RK 47

RK 46

46

2011

-

46

47

0 (March)

-1 (December)

-

Best RK 47

Worst RK 50

RK 47

47

2010

-

47

50

+2 (November)

-1 (March)

-

Best RK 49

Worst RK 50

RK 49

49

2009

-

49

50

+1 (December)

-1 (June)

-

Best RK 49

Worst RK 54

RK 49

49

2008

-

49

54

+2 (June)

0 (March)

-

Best RK 51

Worst RK 54

RK 54

54

2007

-

51

54

+1 (March)

-3 (December)

-

Best RK 51

Worst RK 57

RK 51

51

2006

-

51

57

+3 (September)

-3 (May)

-

Best RK 54

Worst RK 57

RK 54

54

2005

-

54

57

+2 (December)

-1 (June)

-

Best RK 55

Worst RK 56

RK 56

56

2004

-

55

56

+1 (March)

-1 (June)

-

Best RK 55

Worst RK 56

RK 56

56

2003

-

55

56

0 (October)

-3 (July)

The Football Association of Wales
The Football Association of Wales's details

Who is the president? Where is headquarter based? And what is the name of the current national team coach?

طالع المزيد
Ranking Procedures
How rankings are calculated?