جزر الرأس الأخضر

جزر الرأس الأخضر

جزر الرأس الأخضر Ranking

Men
RKTeamTotal Points
70
1338.91
71
1333.48
72
1332.96
73
1332.84
74
1325.16

٢٣ يونيو ٢٠٢٢


جزر الرأس الأخضر Men's Ranking

The official World Rankings of the international Men's team

72

Recent Ranking

109

Average Ranking

27

Highest Ranking

182

Lowest Ranking

Best Ranking

Worst Ranking

Worst Move

Best Move

RK

Year

Month

Best Ranking

Worst Ranking

Best Move

Worst Move

Jun. 2022

Best RK -

Worst RK -

RK 72

72

2022

June

-

-

-

-

Mar. 2022

Best RK -

Worst RK -

RK 71

71

2022

March

-

-

-

-

Feb. 2022

Best RK -

Worst RK -

RK 73

73

2022

February

-

-

-

-

-

Best RK 73

Worst RK 80

RK 73

73

2021

-

73

80

+7 (April)

-4 (August)

-

Best RK 78

Worst RK 81

RK 81

81

2020

-

78

81

0 (February)

-3 (November)

-

Best RK 74

Worst RK 78

RK 78

78

2019

-

74

78

+1 (October)

-2 (October)

-

Best RK 58

Worst RK 72

RK 72

72

2018

-

58

72

+4 (January)

-7 (June)

-

Best RK 64

Worst RK 115

RK 67

67

2017

-

64

115

+47 (September)

-31 (July)

-

Best RK 31

Worst RK 80

RK 80

80

2016

-

31

80

+6 (February)

-16 (April)

-

Best RK 32

Worst RK 56

RK 39

39

2015

-

32

56

+15 (October)

-14 (July)

-

Best RK 27

Worst RK 75

RK 40

40

2014

-

27

75

+33 (September)

-36 (July)

-

Best RK 36

Worst RK 75

RK 39

39

2013

-

36

75

+23 (July)

-18 (April)

-

Best RK 51

Worst RK 79

RK 69

69

2012

-

51

79

+14 (October)

-14 (April)

-

Best RK 57

Worst RK 91

RK 58

58

2011

-

57

91

+25 (October)

-19 (September)

-

Best RK 75

Worst RK 117

RK 75

75

2010

-

75

117

+31 (September)

-18 (March)

-

Best RK 94

Worst RK 114

RK 97

97

2009

-

94

114

+11 (June)

-20 (July)

-

Best RK 82

Worst RK 111

RK 107

107

2008

-

82

111

+24 (July)

-15 (October)

-

Best RK 68

Worst RK 112

RK 111

111

2007

-

68

112

+11 (June)

-36 (October)

-

Best RK 78

Worst RK 123

RK 78

78

2006

-

78

123

+30 (October)

-12 (September)

-

Best RK 118

Worst RK 129

RK 118

118

2005

-

118

129

+8 (April)

-4 (July)

-

Best RK 125

Worst RK 146

RK 129

129

2004

-

125

146

+12 (July)

-4 (December)

-

Best RK 137

Worst RK 157

RK 143

143

2003

-

137

157

+9 (June)

-6 (December)

-

Best RK 154

Worst RK 163

RK 154

154

2002

-

154

163

+7 (September)

-3 (August)

-

Best RK 156

Worst RK 163

RK 159

159

2001

-

156

163

+3 (November)

-2 (June)

-

Best RK 156

Worst RK 182

RK 156

156

2000

-

156

182

+22 (June)

-3 (April)

-

Best RK 169

Worst RK 177

RK 177

177

1999

-

169

177

+1 (July)

-5 (August)

-

Best RK 159

Worst RK 167

RK 167

167

1998

-

159

167

+6 (February)

-6 (December)

-

Best RK 155

Worst RK 171

RK 171

171

1997

-

155

171

0 (February)

-4 (October)

-

Best RK 145

Worst RK 155

RK 155

155

1996

-

145

155

0 (February)

-2 (December)

-

Best RK 144

Worst RK 166

RK 144

144

1995

-

144

166

+22 (December)

-10 (October)

-

Best RK 147

Worst RK 161

RK 161

161

1994

-

147

161

0 (February)

-4 (May)

-

Best RK 142

Worst RK 147

RK 147

147

1993

-

142

147

+1 (September)

-8 (August)

Cabo Verdean Football Association's details

Who is the president? Where is headquarter based? And what is the name of the current national team coach?

طالع المزيد
Ranking Procedures
How rankings are calculated?