Latest results

Wednesday 04/09/2013
Friendly
2-8
Dashrath Rangasala Stadium - Kathmandu , Nepal

Friday 06/09/2013
Friendly
5-2
Halchowk Stadium - Kathmandu , Nepal

Team A fixtures and results

Monday 05/12/2011
Friendly
Wednesday 07/12/2011
Friendly
Wednesday 14/11/2012
Friendly
Monday 02/09/2013
Friendly
3-0
Halchowk Stadium - Kathmandu , Nepal
Wednesday 04/09/2013
Friendly
2-8
Dashrath Rangasala Stadium - Kathmandu , Nepal
Friday 06/09/2013
Friendly
5-2
Halchowk Stadium - Kathmandu , Nepal

Friendly Futsal

Wednesday 26/06/2013
Friendly Futsal
Friday 28/06/2013
Friendly Futsal