Teams

Squad List

Nr.NameDate of BirthPositionHeight
1Yoshikatsu KAWAGUCHI15/08/1975GK179
2Yutaka AKITA06/08/1970DF180
3Naoki MATSUDA14/03/1977DF183
4Ryuzo MORIOKA07/10/1975DF180
5Junichi INAMOTO18/09/1979MF180
6Toshihiro HATTORI23/09/1973DF178
7Hidetoshi NAKATA22/01/1977MF175
8Hiroaki MORISHIMA30/04/1972MF168
9Akinori NISHIZAWA18/06/1976FW180
10Masashi NAKAYAMA23/09/1967FW178
11Takayuki SUZUKI05/06/1976FW182
12Seigo NARAZAKI15/04/1976GK185
13Atsushi YANAGISAWA27/05/1977FW177
14Alessandro SANTOS20/07/1977MF178
15Takashi FUKUNISHI01/09/1976MF181
16Koji NAKATA09/07/1979DF182
17Tsuneyasu MIYAMOTO07/02/1977DF176
18Shinji ONO27/09/1979MF175
19Mitsuo OGASAWARA05/04/1979MF173
20Tomokazu MYOJIN24/01/1978MF173
21Kazuyuki TODA30/12/1977MF178
22Daisuke ICHIKAWA14/05/1980MF181
23Hitoshi SOGAHATA02/08/1979GK187
Coach: Philippe Bernard Victor TROUSSIER (FRA)

Tournaments
FIFA World Cup™ Final All editions