Teams

Squad List

Nr.NameDate of BirthPositionHeight
Borislav MIHAYLOV
1Zdravko ZDRAVKOV04/10/1970GK
2Radostin KISHISHEV30/07/1974DF
3Trifon IVANOV27/07/1965DF
4Ivaylo PETKOV24/03/1976DF
5Ivaylo YORDANOV22/04/1968MF
6Zlatko YANKOV07/06/1966MF
7Emil KOSTADINOV12/08/1967FW
8Hristo STOICHKOV08/02/1966FW
9Lyuboslav PENEV31/08/1966FW
10Krassimir BALAKOV29/03/1966MF
11Ilian ILIEV02/07/1968MF
12Borislav MIKHAILOV12/02/1963GK
13Gosho GINCHEV02/02/1969DF
14Marian HRISTOV29/07/1973MF
15Adalbert ZAFIROV29/09/1969DF
16Anatoli NANKOV15/07/1969MF
17Stoicho STOILOV15/10/1971MF
18Daniel BORIMIROV15/01/1970MF
19Georgi BACHEV18/04/1977MF
20Georgi IVANOV02/07/1976FW
21Rosen KIRILOV04/01/1973DF
22Milen PETKOV12/01/1974MF
Coach: Hristo BONEV (BUL)

Tournaments
FIFA World Cup™ Final All editions