Teams

Squad List

Nr.NameDate of BirthPositionHeight
1Nobuyuki KOJIMA17/01/1966GK
2Akira NARAHASHI26/11/1971DF170
3Naoki SOMA19/07/1971DF
4Masami IHARA18/09/1967DF
5Norio OMURA06/09/1969DF
6Motohiro YAMAGUCHI29/01/1969MF
7Teruyoshi ITO31/08/1974MF168
8Hidetoshi NAKATA22/01/1977MF175
9Masashi NAKAYAMA23/09/1967FW178
10Hiroshi NANAMI28/11/1972MF177
11Shinji ONO27/09/1979MF175
12Wagner LOPES29/01/1969FW
13Toshihiro HATTORI23/09/1973DF178
14Masayuki OKANO25/07/1972FW175
15Hiroaki MORISHIMA30/04/1972MF168
16Toshihide SAITO20/04/1973DF
17Yutaka AKITA06/08/1970DF180
18Shoji JO17/06/1975FW
19Eisuke NAKANISHI23/06/1973DF
20Yoshikatsu KAWAGUCHI15/08/1975GK179
21Seigo NARAZAKI15/04/1976GK185
22Takashi HIRANO15/07/1974MF
Coach: Takeshi OKADA (JPN)

Tournaments
FIFA World Cup™ Final All editions