Teams

Squad List

Nr.NameDate of BirthPositionHeight
Toshihiro YAMAGUCHI
1Shigetatsu MATSUNAGA12/08/1962GK
2Yoshihiro NATSUKA07/10/1969
3Satoshi TSUNAMI14/08/1961
4Masami IHARA18/09/1967
5Tetsuji HASHIRADANI15/07/1964
6Hajime MORIYASU23/08/1968
7Takumi HORIIKE06/09/1965
8Tsuyoshi KITAZAWA10/08/1968
9Satoshi YAMAGUCHI17/04/1978 178
10Ruy RAMOS09/02/1957
11Kazu MIURA26/02/1967 178
12Shinkichi KIKUCHI12/04/1967GK
13Kenta HASEGAWA25/09/1965
14Hiromitsu ISOGAI19/04/1969
15Motohiro YAMAGUCHI29/01/1969
16Masahira FUKUDA27/12/1966
17Naoki SOMA19/07/1971
18Hiroshige YANAGIMOTO15/10/1972
19Masayuki OKANO25/07/1972 175
20Nobuyuki KOJIMA17/01/1966GK
Coach: ()

Tournaments
FIFA Confederations Cup All editions