Previous Tournaments - FIFA.com

SkipNavigation
Match 32 Ravenna - Stadio del Mare
Clear
11 September
12:8 (3:2, 6:2, 3:4)
  • Egor SHAYKOV (1'50", 5'26")
  • Ilya LEONOV (7'19", 24'01")
  • Egor EREMEEV (12'14", 18'16")
  • Alexey MAKAROV (14'19", 19'46")
  • BETINHO (20'16" OG)
  • Dmitry SHISHIN (20'44", 30'25")
  • Yury KRASHENINNIKOV (31'02")
  • ANDRE (7'46" PEN, 10'22", 29'54", 32'39", 33'14", 34'01")
  • BETINHO (16'03")
  • SIDNEY (21'35")

Referee Jose CORTEZ (ECU)
SSI Err