Previous Tournaments - FIFA.com

SkipNavigation

Japan (JPN)

Nr.NameDate of BirthPositionHeight
1Shingo TERUKINA08/09/1984GK177
2Takashi TAKIGUCHI28/11/1986DF173
3Noriaki MARUO12/04/1981DF174
4Shinji MAKINO29/05/1976DF180
5Teruki TABATA16/04/1979DF177
6Tomoya UEHARA22/03/1984W165
7Takeshi KAWAHARAZUKA01/02/1975P174
8Michio OSHIRO10/02/1987P181
9Shusei YAMAUCHI09/09/1985P186
10Katsuhiro YOSHII25/09/1973W168
11Kunihiro WAKABAYASHI06/04/1978W173
12Tomoya GINOZA02/04/1985GK179
Coach: Takeshi KAWAHARAZUKA (JPN)