Follow us on

Ukraine

Referees - Men

Referee
NameDate of BirthInternational since
Anatoliy ABDULA19762012
Yevhen ARANOVSKIY19762011
Sergeii BOIKO19772011
Oleksandr DERDO19792011
Yaroslav KOZYK19802013
MOZHAROVSKYY Yuriy19762011
Anatolii ZHABCHENKO19792013
Assistant Referee
NameDate of BirthInternational since
ALOKHIN Ihor19792015
BEKKER Sergii19802011
KHALAMENDYK Ievgen19752009
KORNIYKO Oleksandr19812012
MATYASH Viktor19862016
PLUZHNYK Oleg19732007
SHLONCHAK Semen19832013
SKRYPKA Andrii19782016
VOLODIN Volodymyr19772012
VOYTYUK Oleksandr19722006

Referees - Women

Women Referee
NameDate of BirthInternational since
MONZUL Kateryna19812004
ROMANYUK Anastasiya19842015
TELBUKH Liudmyla19882014
ZORA Kateryna19862011
Women Assistant Referee
NameDate of BirthInternational since
ARDASHEVA Oleksandra19872012
PETROVA Iryna19842012
RACHYNSKA Nataliia19702004
STRILETSKA Maryna19832010

Referees - Men's Futsal

Futsal Referee
NameDate of BirthInternational since
DARAHAN Vyacheslav19792006
GORA Hennadiy19742008
IVANOV Oleg19721998
VOVCHOK Yaroslav19822015

Referees - Beach Soccer

Beach Soccer Referee
NameDate of BirthInternational since
GULIAIEV Oleksandr19832015
TENDERA Vadym19742009

Referees' Committee