Follow us on

Ukraine

Referees - Men

Referee
NameDate of BirthInternational since
Anatoliy ABDULA19762012
Yevhen ARANOVSKIY19762011
Sergeii BOIKO19772011
Oleksandr DERDO19792011
Yaroslav KOZYK19802013
MOZHAROVSKYY Yuriy19762011
Anatolii ZHABCHENKO19792013
Assistant Referee
NameDate of BirthInternational since
ALOKHIN Igor19792015
ANDRIEIEV Oleksii19722009
Sergiy BEKKER19802011
KHALAMENDYK Ievgen19752009
KORNIYKO Oleksandr19812012
LEVKO Mykola19722010
PLUZHNYK Oleg19732007
SHLONCHAK Semen19832013
VOLODIN Volodymyr19772012
Oleksandr VOYTYUK19722006

Referees - Women

Women Referee
NameDate of BirthInternational since
MONZUL Kateryna19812004
ROMANYUK Anastasiya19842015
TELBUKH Liudmyla19882014
ZORA Kateryna19862011
Women Assistant Referee
NameDate of BirthInternational since
ARDASHEVA Oleksandra19872012
PETROVA Iryna19842012
RACHYNSKA Natalia19702004
STRILETSKA Maryna19832010

Referees - Men's Futsal

Futsal Referee
NameDate of BirthInternational since
DARAHAN Vyacheslav19792005
GORA Hennadiy19742009
IVANOV Oleg19721998
VOVCHOK Yaroslav19822015

Referees - Beach Soccer

Beach Soccer Referee
NameDate of BirthInternational since
GULIAIEV Oleksandr19832015
TENDERA Vadym19742009

Referees' Committee