Football Officials - Referees

RefereeYear of birthInternational since
ABDULA Anatoliy 1976 2012
ARANOVSKYI Ievgenii 1976 2011
BOIKO Sergii 1977 2011
DERDO Oleksandr 1979 2011
KOZYK Yaroslav 1980 2013
MOZHAROVSKYY Yuriy 1976 2011
ZHABCHENKO Anatolii 1979 2013
Assistant RefereeYear of birthInternational since
AL'OKHIN Igor 1979 2015
ANDRIEIEV Oleksii 1972 2009
BEKKER Sergii 1980 2011
KHALAMENDYK Ievgen 1975 2009
KORNIYKO Oleksandr 1981 2012
LEVKO Mykola 1972 2010
PLUZHNYK Oleg 1973 2007
SHLONCHAK Semen 1983 2013
VOLODIN Volodymyr 1977 2012
VOYTYUK Oleksandr 1972 2006

HONOURS

FIFA World Cup™ appearances
1 (2006)
Best Results
  • Fourth FIFA Futsal World Cup Final (1996)