Football Officials - Referees

RefereeYear of birthInternational since
DADOBOEV Khurshed 1981 2006
ISHMATOV Ravshan 1972 2006
KABIROV Nasrullo 1985 2013
MURTAZOEV Parviz 1988 2014
Assistant RefereeYear of birthInternational since
BURIEV Akmal 1985 2014
KARIMOV Hasan 1986 2013
NARZULLOEV Khaybulo 1979 2010
NAZIPOV Dilshod 1972 2006
SAYDULLOEV Bakhrom 1974 2006
ZAYNIDDINOV Sayyodjon 1987 2013