Follow us on

Referees

Referees - Men's

Referee
NameDate of BirthInternational since
KHATRI Laba19722008
MAHAT Bikash19772010
PANDEY Sudish19822011
TAMANG Shrawan Kumar19842014
Assistant Referee
NameDate of BirthInternational since
BHUJEL Padam19832011
SHRESTHA Prakash Nath19892014
SHRESTHA Rajesh19812009
SHRESTHA Rojen19862013
THAPA Bala19782013
THAPA Nani19852011

Referees - Women's

Women Referee
NameDate of BirthInternational since
SHARMA Kalpana19711998
Women Assistant Referee
NameDate of BirthInternational since
BARTAULA Srijana19852011
GURUNG Aruna19702000
SHRESTHA Bina19742010