Football Officials - Referees

RefereeYear of birthInternational since
KHATRI Laba 1972 2008
MAHAT Bikash 1977 2010
PANDEY Sudish Kumar 1982 2011
TAMANG Shraban Kumar 1984 2014
Assistant RefereeYear of birthInternational since
BHUJEL Padam Bahadur 1983 2011
SHRESTHA Prakash Nath 1989 2014
SHRESTHA Rajesh 1981 2009
SHRESTHA Rojen 1986 2013
THAPA Bala Ram 1978 2013
THAPA MAGAR Nani Ram 1985 2011