Football Officials - Referees

RefereeYear of birthInternational since
FAIZULLIN Timur 1982 2009
MASHENTSEV Dmitriy 1976 2004
SHEKERBEKOV Rysbek 1983 2011
Assistant RefereeYear of birthInternational since
CHYNYBEKOV Zamirbek 1977 2010
GRISHCHENKO Sergei 1981 2009
KOCHKAROV Bakhadyr 1970 1997
SALYBAEV Eldiiar 1989 2015
SKOPINTSEV Artem 1982 2009
TALIPZHANOV Ismailzhan 1987 2014