Football Officials - Referees

RefereeYear of birthInternational since
ALIYEV Alexandr 1987 2013
GAUZER Alexandr 1975 2009
IZMAILOV Denis 1977 2015
KUCHIN Artyom 1977 2009
Assistant RefereeYear of birthInternational since
AUBAKIROV Alibek 1984 2013
BELSKIY Yevgeniy 1981 2007
ISKAKOV Sanzhar 1986 2013
KHODIN Anatoliy 1974 2009
PAVLOV Alexandr 1987 2015
TERGEUSSIZOV Samat 1985 2014
VASSYUTIN Sergey 1986 2012
ZHAPPASBAYEV Serik 1973 2009