Football Officials - Referees

RefereeYear of birthInternational since
GEORGIOU Chryso 1987 2015
KARAGIORGI Sofia 1981 2007
Assistant RefereeYear of birthInternational since
IRODOTOU Polyxeni 1982 2015
KARAGIORGI Niki 1982 2008
KYRIAKOU Angela 1977 2008
MYRIANTHEA Dora 1983