Football Officials - Referees

RefereeYear of birthInternational since
KULBAKOV Alexey 1979 2006
SHCHARBAKOU Dzianis 1978 2012
TSYNKEVICH Siarhei 1976 2010
Assistant RefereeYear of birthInternational since
HETSIKAU Andrei 1977 2011
MALIUTSIN Vitali 1974 2009
MASLIANKA Aleh 1982 2012
RAMANAU Yauheni 1984 2013
SAVITSKI Stanislau 1976 2003
ZHUK Dmitry 1986 2010