Football Officials - Agents

NameCompanyAddressOther info
CHPILEVSKI Nicolai ul. Chervyakova 2/1 144
MINSK
n.chpilevski65@mail.ru
Tel:+375-29/6700830
HAIDUK Yauheni ul. Ragachouskaya 9-41
MINSK
geka-7@rambler.ru
Tel:+375-29/686 9007
ISAYEV Valery Frunze Str. 16-1-12
VITEBSK
vi-sport@tut.by
Tel:+375-21/224 49 53
Mobile:+375-29/5989258
Fax:+375-21/2486548
KABUSH Andrei Krupskoi 2-18
DUBROVNO
kab_agent.play@mail.ru
Tel:+375-212/230 575
Mobile:+375-295/912 784
Fax:+375-212/230 575
KUNTSEVICH Uladzimir 37 Malaychuk str.,
GOMEL
Tel:+375/293042463
KUZNIATSOU Vitali Pr. Stroitelei 8-187
VITEBSK
Tel:+375-29/637 07 87
LEDZIANIOU Vitali 62 Prushinskie str
MINSK 220112
Tel:+375/296511124
NIKALAYEVICH Valiantsin 3-49 Lenina Street
MINSK
Tel:+375-29/627 48 53
RUSETSKI Valery Lesnaya 31-4
MINSK
agentbff@mail.ru
Tel:+375-29/699 96 96
SUKACH Artrem 9-3-40 Lobanka Street
MINSK
Tel:+375-29/305 6005
SYCHEV Anatoli Pobeditelei Prospekt 51/1
MINSK 171
Tel:+375-29/650 1067
VANIUSHKIN Aliaksandr 55-39 Dzerzhinskogo Prospect
MINSK
vae7@yandex.ru
Tel:+375-29/606 10 50